Oferta

Inwestycje w zakresie projektowania, budowy i wykonywania:

  • - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych wraz z przyłączami
  • - budowli inżynieryjnych i ziemnych
  • - instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., wentylacji i klimatyzacji
  • - dróg i chodników
  • - budynków mieszkalnych i przemysłowych
  • - przewiertów sterowanych i poziomych
  • - inspekcji telewizyjnej kanałów